La Traviata, Opera Śląska w Bytomiu, 18.06.2019

Producenci, Teatr Rozrywki w Chorzowie, 28, 29, 30.06.2019

Kalejdoskop: Moniuszko, MCK Sokół w Nowym Sączu, 17, 18, 19.06.2019

Kartoteka: Lustro, IMPART we Wrocławiu, 6.07.2019