„Głos wykluczonych” to projekt Fundacji Jutropera i Michała Znanieckiego, powstający we Wrocławiu na zlecenie Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego ideą jest łączenie grup wykluczonych społecznie z artystami profesjonalnymi i tworzenie wspólnych spektakli teatralno muzycznych. Do 2016 włącznie zrealizowane zostaną tytuły „Szukając Leara: Verdi”, „Pokolenie P: Prokofiew”, „Królowa wróżek: Sen nocy letniej” oraz „Historia Żołnierza”. Do każdego z nich zaproszona jest inna grupa dotknięta wykluczeniem społecznym: mieszkańcy domów opieki społecznej, osadzeni w zakładach penitencjarnych, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, mniejszości narodowe.
Ponadto, z osobami wykluczonymi pracują i występują artyści profesjonalni, gwiazdy świata opery i teatru. Spektakle i warsztaty przygotowywane są zarówno przez uczestników polskich, jak i w konfiguracjach zagranicznych z udziałem artystów i instytucji partnerskich miast Wrocławia. Sieć workshopów obejmie ponad 15 miast mieszając języki, doświadczenia, emocje i będzie platformą spotkań nie tylko artystów czy instytucji społeczno-socjalnych ale i poszczególnych członków grup wykluczonych z oficjalnego obiegu kultury i sztuki.
Dzięki takiej współpracy i wymianie artystycznej, projekt będzie mógł zaistnieć w wielu miejscach Europy, a ich kulminacja w roku 2016 zakłada prezentację międzynarodowych już spektakli i artystów we Wrocławiu, a następnie poza granicami Europy, jako wizytówka ESK.

Fundacja Jutropera powołana została w roku 2009 przy Teatrze Wielkim w Poznaniu, gdzie w latach 2009-2012 prowadziła szereg działań edukacyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Od roku 2013 siedzibą Fundacji jest Warszawa, a najważniejsze projekty skupiają się wokół programu przygotowań Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Drugim istotnym obszarem aktywności Fundacji jest działalność międzynarodowa, w zakres której wchodzi realizacja warsztatów i spektakli poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej.