ENG

It is a co-production project that builds cooperation between Poland, Italy, Spain and other countries. Open air performance which involving professional artists will use the social dimension of the city. In the show will perform artists – stars of the opera world, the most important soloists of international scenes and amateurs selected by casting. The whole will be prepared by an international team of Michał Znaniecki.

As previous productions, such as „Pajace”, which were performed in Como and Szczecin, we will prepare the choir with more tham 200 participants,  who will take a part in the performance. Workshops are preceded by casting, organized like a show talent. After this, a series of music and theater workshops will be launched.

The spectacle will take a place in the partk or some other place using natural scenography, especialy the water landscape.

 

PL

To projekt koprodukcyjny, budujący współpracę między Bytomiem, Como, Szczecinem, Sevillą i innymi. Spektakl plenerowy, angażujący obok artystów profesjonalnych, wymiar społeczny miasta. W widowisku wystąpią artyści- gwiazdy świata opery, najważniejsi soliści scen międzynarodowych, amatorzy wyłonieni drogą castingów. Całość zostanie przygotowana przez międzynarodowy team realizatorów, współpracujących z Michałem Znanieckim.

Wzorem poprzednich produkcji, takich jak „Pajace”, które zrealizowane były w Como i Szczecinie, przygotujemy ponad 200-osobowy chór miejski, który weźmie udział w spektaklu. Warsztaty poprzedzone są castingiem, organizowanym podobnie jak talent show. Po ich przeprowadzeniu uruchomiony zostanie cykl warsztatów muzycznych i teatralnych.

Widowisko odbędzie się w plenerze, miejscem preferowanym są ruiny, mury i przestrzenie parkowe (lub przestrzeń miejsca), które staną się dla niego naturalną scenerią. Dzięki wielkiemu chórowi oraz zaangażowaniu potencjału społecznego, widowisko to stanie się spektakularnym przedsięwzięciem angażującym na scenie ponad 300 osób.

Spektakl „Pajace” zrealizowany w Como, otrzymał Premio Aabbiati, jedną z najważniejszych nagród operowych we Włoszech, zwaną potocznie Operowym Oscarem.

 

ESP

Es un proyecto de coproducción que construye la cooperación entre Polonia (Bytom y Szczecin), Italia (Como) y España (Sevilla)

Espectáculo open-air , que involucra los artistas profesionales y la dimensión social de la ciudad. En el espectáculo se presentarán artistas – estrellas del mundo de la ópera, los solistas más importantes de escenas internacionales, aficionados seleccionados por el casting. Todo el grupo será preparado por un equipo internacional de colaboración con Michał Znaniecki.

Como producciones anteriores, por ejemplo „Pagliacci”, que se representaron en Como y Szczecin, prepararemos más que 200 personas para „coro de la ciudad” que participarán en la presentación. Los talleres están precedidos por casting, organizado como un programa de televisión tipo „show – talento”. Después de esto, se lanzará una serie de talleres de música y teatro.

El espectáculo se llevará a cabo al aire libre, usando los espaciós con paisaje natural con la agua/lago, los espacios del parque.