Ballady bez romansów. Mickiewicz wzruszony_rehearsal