„Nowy głos: L.E.M.” w Operze Krakowskiej

Już w najbliższą sobotę w Operze Krakowskiej zostanie zaprezentowany spektakl „Nowy głos: L.E.M.” z udziałem artystów profesjonalnych i podopiecznych Stowarzyszenia „Promyk” z Gostwicy. Wydarzenie uświetni uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Małopolskim

Ogólnopolski program artystyczno-społeczny Nowy Głoss kierowany jest do organizacji pozarządowych skupiających osoby z niepełnosprawnościami, zarówno artystów, jak i amatorów czy osoby bez doświadczenia w tym zakresie. W pierwszym etapie projektu wyłoniono w naborze konkursowym trzy organizacje pozarządowe z województw dolnośląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego, które otrzymały wraz z grupą swoich podopiecznych możliwość współudziału w produkcji spektaklu muzyczno-teatralnego oraz dofinansowanie na realizację związanych z tym działań. Małopolską edycję konkursu wygrało Stowarzyszenie „Promyk” z Gostwicy, a premiera spektaklu odbyła się 1 października w MCK SOKÓŁ. 

Zarówno praca warsztatowa, jak i sam spektakl spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności. Dzięki zaproszeniu Władz Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Oddziału PFRON, może on zostać zaprezentowany szerszej publiczności i uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Małopolsce.

Pokazuje to, że zainicjowanie przez Fundację Jutropera i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Programu Nowy głos było bardzo ważną inicjatywą, a zapotrzebowanie społeczne na działania integracyjne o najwyższym wymiarze artystycznym jest niezwykle duże. 

Podczas sobotniego wydarzenia będzie można usłyszećśpiewaków operowych (Iga Caban, Hubert Stolarski, Karolina i Łukasz Geryń) oraz gościa specjalnego – Monikę Kuszyńską. Śpiewakom będą towarzyszyć muzycy przygotowani przez Rafała Kłoczko, dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej (Krzysztof Łochowicz-gitara elektryczna, Rafał Grząka-akordeon, Bartosz Weber-DJ), którzy zaprezentują wybrane arie operowe w nowych aranżacjach, nadając im wyjątkowy, futurystyczny wymiar.

Całość dopełni spektakularna scenografia włoskiego artysty – Luigi Scoglio, wielokrotnie nagradzanego zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. W spektaklu będzie można zobaczyć także projekcje multimedialne Karoliny Jacewicz oraz reżyserię świateł Dariusza Albrychta. Grupa realizatorów i artystów pracuje pod kierunkiem Michała Znanieckiego, światowej sławy reżysera, który jest autorem i pomysłodawcą Programu Nowy Głos.

– Program pozwala znaleźć się na jednej scenie i wspólnie tworzyć. Uczymy się współodpowiedzialności. I artyści, zespół, śpiewacy, wielkie gwiazdy i osoby, które będą na scenie pierwszy raz. Oczywiście po warsztatach i po próbach będą mogły wspólnie wystąpić i współuczestniczyć w odszukiwaniu nowej perspektywy – podkreśla Michał Znaniecki.

Program Nowy głos realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Jutropera, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.